Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

SIA ViziaFinance, reģistrācijas numurs 40003040217, turpmāk – Aizdevējs, ir izstrādājis Aizdevēja privātuma politiku ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto vai vēlas izmantot Aizdevēja sniegtos patērētāju kreditēšanas pakalpojumus, turpmāk – Aizņēmējus, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.

Aizdevējs nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Aizņēmēja datus un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Aizdevējs veic attiecībā uz Aizņēmējiem.

Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī pieteikumā kredīta saņemšanai un kredīta līgumā, tajā skaitā Aizdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu www.vizia.lv, turpmāk – Portāls, portāla noteikumos.

Portāla noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem kredīta līgumā (tajā skaitā Aizdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu www.vizia.lvportāla noteikumos), ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja Jūs vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz info@vizia.lv. Portālā ir pieejama papildus kontaktinformācija.

2. Aizņēmēju personas datu kategorijas

Aizdevējs apstrādā šādas Aizņēmēju personas datu kategorijas:

 • Aizņēmēja dati, tai skaitā, Aizņēmēja vārds, uzvārds, dzimums, personas kods, dati par nodarbinātību un darba vietu, IP adrese, personu apliecinoša dokumenta kopija, Aizņēmēja norēķinu konta numurs, , u.c. saistīti dati;
 • Kontaktinformācija, tai skaitā, Aizņēmēja adrese, dzīvesvietas valsts, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs, u.c. saistīti dati;
 • Līguma dati, tai skaitā, vēlamais kredīta apmērs, izsniegšanas veids, aizdevuma veids, aizdevuma apmērs, ikmēneša maksājuma apmērs, termiņš, procenti, pieteikuma vai E-pieteikuma dati un iesniegšanas datums un laiks, u.c. saistīti dati;
 • Finanšu dati, tai skaitā, kopējie ienākumi un to avots mēnesī, kopējie izdevumi mēnesī, bankas transakcijas, pamata un papildus ienākumi, Aizņēmēja saņemtie kredīti, citas kredītsaistības un parādsaistības, parādsaistību summa, procenti un statuss, iepriekšējie pieteikumi aizdevumam, u.c. saistīti dati;
 • Profila dati, tai skaitā, reģistrācijas dati Portālā, reģistrācijas datums un laiks, veiktās darbības Portālā un Aizņēmēja profilā, Aizdevēja darbinieka komentāri un piezīmes par Aizņēmēju, u.c. saistīti dati;
 • E-pasta dati, tai skaitā, e-pasta reģistrācijas datums, statuss, pēdējo divu pieslēgšanās reižu datumi un valstis, no kurām veiktas pieslēgšanās e-pastam, u.c. saistīti dati;
 • Piekrišanas informācija ir dati par visām piekrišanām, ko Aizņēmējs ir sniedzis, tai skaitā, piekrišanas paziņojumu saņemšanai un datu nodošanai/iegūšanai no datubāzēm;
 • Saziņas dati, tai skaitā, Aizņēmēja saziņa ar Aizdevēju caur Portālu, izmantojot elektronisko pastu un/ vai telefoniski, u.c. saistīti dati.

3. Personas datu apstrādes nolūki

Ja Aizņēmēji nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama kredīta līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Aizdevējs nevar nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu. Gadījumos, kad Aizņēmējs nesniedz piekrišanu datu iegūšanai no dažādām datubāzēm vai trešajām personām, Aizdevējam var nebūt iespēja pilnvērtīgi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu, kā rezultātā Aizņēmējs var nesaņemt aizdevumu vai arī to saņemt ar augstāku procentu likmi.

3.1. Portāla darbības nodrošināšana un uzlabošana

Portālā tiek izmantoti sīkfaili, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību.

3.1.1. Sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) saglabā jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

3.1.2. Aizdevēja izmantotās sīkdatnes

Portālā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes - ir pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Portāla darbību un pieslēgšanos Portālam un Kontam, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi nodrošināt Portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Portālu vai aizver programmatūru (interneta pārlūku);
 • Pastāvīgās sīkdatnes - ir sīkdatnes, kas nodrošina Portālam iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot Portālu, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi uzlabot Portāla darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīce uz laiku, kas norādīts faila parametros vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;
 • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes) / Reklāmas sīkdatnes - faili no piem., serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar Aizdevēju. Šie faili ļauj pielāgotu reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem. Tie arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti (piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni). Šie sīkfaili tiek izmantoti balstoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.

3.1.3. Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, Jūs varat iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

3.2. Pakalpojumu sniegšana Aizņēmējiem

Iesniedzot E-pieteikumu un reģistrējoties Portālā, visi Aizņēmēja personas dati tiek izmantoti, lai izvērtētu Aizņēmēja maksātspēju, mazināt kredītrisku, veicināt ar kredītrisku saistīta pakalpojuma plašāku pieejamību, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, novērstu krāpšanas mēģinājumus un izveidotu Profilu Portālā, kas tiek izmantots kā līdzeklis Aizdevēja pakalpojumu saņemšanai. Zemāk minētie Aizņēmēja personas datu apstrādes apakšmērķi ir tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Aizņēmējam.

Ar mērķi veikt padziļinātu Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanu, Aizdevējs no grupas uzņēmumiem var iegūt Aizņēmēja datus un Finanšu datus.

Visu zemāk norādīto apakšmērķu nolūkā Aizņēmēju personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, komunikācijas, kredītiestāžu, maksājumu un CRM pakalpojumus (sīkāku informāciju skatīt sadaļā Informācijas nodošana trešajām personām).

3.2.1. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju

Lai identificētu Aizņēmēju tiek izmantoti Aizņēmēja dati, Kontaktinformācija un Saziņas dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Aizņēmēja identitāti un sazinātos ar Aizņēmēju par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Aizņēmēja leģitīmo interešu ievērošanu kā Aizņēmēja interešu un tiesību aizstāvību strīda gadījumā, un lai izpildītu ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu identificēt Aizņēmēju un saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

3.2.2. Profila izveidošana un uzturēšana

Lai izveidotu un uzturētu Profilu, tiek izmantoti Aizņēmēja dati, Kontaktinformācija, Profila dati un Saziņas dati. Papildus tiek apstrādāti tādi dati kā pieslēgšanās parole, bet ne Aizdevējam, ne arī Aizdevēja sadarbības partneriem nav piekļuves pieslēgšanās parolei.

Šie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju reģistrēties Portālā, sazinātos ar Aizņēmēju, ja tam rodas jautājumi, veiktu aptaujas un nodrošinātu veidu, kādā Aizņēmējs var saņemt Aizdevēja pakalpojumus (izmantojot Portālu, lai saņemtu Aizdevēja sniegtos pakalpojumus, Aizdevēja dati tiek izmantoti līguma noslēgšanai un izpildei un pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Privātuma politikas 3.2.3. punktu). Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu ievērošanu kā Profila uzturēšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, Aizņēmēja informēšana par darbībām Profilā un interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā.

3.2.3. Pakalpojumu sniegšana, līguma noslēgšana un izpilde

Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai, līguma noslēgšanai un izpildei tiek izmantoti Aizņēmēja dati, Kontaktinformācija, Līguma dati, Finanšu dati, E-pasta dati, Piekrišanas informācija un Saziņas dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Aizņēmēja identitāti, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, nodrošinātu kredīta izsniegšanu, ārpustiesas kārtībā atgūtu finanšu līdzekļus un uzraudzītu saistību izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, Aizdevēja piekrišanu, ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu ievērošanu kā Aizņēmēja informēšana par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvību strīda gadījumā.

3.3. Ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpilde

Ar mērķi izpildīt ar tiesību aktiem uzliktos pienākumus Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas un uzraudzības, grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, Saziņas datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā arī informāciju par Aizņēmēja naudas līdzekļu izcelsmi un to, vai Aizņēmējs ir politiski nozīmīga persona. Politiski nozīmīga persona ir persona, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstī:

 • valsts varas augstākā amatpersona,
 • pašvaldības vadītājs, valdības vadītājs,
 • ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā,
 • parlamenta deputāts,
 • politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis,
 • konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis),
 • Valsts kontroles padomes vai valdes loceklis,
 • Latvijas Bankas padomes vai valdes loceklis,
 • vēstnieks, pilnvarotais lietvedis,
 • bruņoto spēku augstākais virsnieks,
 • valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,
 • starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīga persona nav tas pats, kas valsts amatpersona. Tādēļ, piemēram, ierindas policists nav politiski nozīmīga persona, kā arī viņa brālis nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Aizņēmēja datus šī mērķa ietvaros apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un grāmatvedības pakalpojumus. Aizdevējs arī pārbauda Aizņēmēja datus, salīdzinot tos ar trešo personu datiem, saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

3.4. Mārketinga materiālu nosūtīšana

Aizdevējs nosūta Aizņēmējam mārketinga materiālus balstoties uz Aizņēmēja sniegto piekrišanu.

Mārketinga materiāli ietver jebkuru un visu saziņu ar Aizdevēju, kas nav saistīta ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu, kredīta līguma izpildi vai citu būtisku informāciju.

Aizņēmēja datus šī mērķa ietvaros apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, elektronisko pastu un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.

Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus līdz brīdim, kad Aizņēmējs atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz brīdim, kad beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana par mārketinga materiālo saņemšanu neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

Aizdevējs nosūta Aizņēmējam šāda veida mārketinga materiālus:

3.4.1. Vispārīgie informatīvie materiāli

Vispārīgie informatīvie materiāli satur vispārīgu informāciju par Aizdevēja rīkotām akcijām, jaunumiem un citu informāciju. Lai nosūtītu vispārīgos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus un Kontaktinformāciju.

3.4.2. Personalizētie informatīvie materiāli

Personalizētie informatīvie materiāli satur personalizētu piedāvājumu Aizņēmējam, balstoties uz Aizdevēja rīcībā esošo informāciju par Aizņēmēju, izmantojot profilēšanu un iedalot Aizņēmēju konkrētā kategorijā. Lai nosūtītu personalizētos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā atsevišķus Aizņēmēja datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus un Līguma datus.

Aizdevējs izmanto profilēšanu, tas ir, automatizēta personas datu apstrāde, kas ļauj Aizdevējam izvērtēt Aizņēmēja intereses, noteikt, kādi Aizdevēja pakalpojumi būtu Aizņēmējam vispiemērotākie, analizēt Aizņēmēja darbību un iedalīt Aizņēmēju konkrētā kategorijā.

3.4.3. Personalizēta piedāvājuma sagatavošana un maksātspējas vērtēšana

Ar mērķi atkārtoti sagatavot piedāvājumu un vērtēt Aizņēmēja maksātspēju gadījumos, kad netiek noslēgts vai tiek izbeigts kredīta līgums, Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus, Profila datus, Piekrišanas informāciju un Saziņas datus.

Aizņēmēja datus šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā balstoties uz Aizņēmēja piekrišanu, kas sniegta E‑pieteikumā. Ja Aizņēmējs pēc piedāvājuma saņemšanas vēlas noslēgt kredīta līgumu, Aizdevējs apstrādā visus Aizņēmēja personas datus saskaņā ar Privātuma politikas 3.2. apakšpunktā minētajiem mērķiem, lai noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu.

3.5. Prasījumu cesija

Ar mērķi cedēt Aizdevējam piederošos prasījumus pret Aizņēmēju, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi cedēt no kredīta līguma izrietošos prasījumus un piesaistīt finansējumu, apstrādā Aizņēmēja datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Aizņēmēja datus cesionāram saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām.

3.6. Statistikas datu apkopošana

Balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Aizņēmēju izmantotajiem Aizdevēja pakalpojumiem un uzlabot to kvalitāti, Aizdevējs ar mērķi analizēt ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju, apkopotā veidā apstrādā Aizņēmēju datus, Kontaktinformāciju un Līguma datus.

Aizņēmēja personas datus šī mērķa ietvaros apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Aizņēmēju.

4. Informācijas nodošana un saņemšana no trešajām personām

Lai Aizdevējs varētu pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu, lai varētu uzraudzīt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un lai noslēgtu kredīta līgumu, Aizdevējs var saņemt no dažādām datubāzēm un trešajām personām šādus Aizņēmēja personas datus:

Trešā persona

Aizņēmēja dati

Datu saņemšanas un nodošanas tiesiskie pamati

AS "CREFO Birojs"

Vārds, uzvārds, personas kods, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), pieprasījumu skaits pēdējo 24 stundu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 3 mēnešu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 6 mēnešu laikā.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde, un Aizdevēja leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja kredītrisku un maksātspēju

Nodošana: Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi vai Aizņēmēja piekrišana

SIA "CREDITREFORM LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību summa, pamatparāds, procenti par naudas lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakus prasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums (dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde, un Aizņēmēja piekrišana

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "Melnā lapa"

Lietas reģistrēšanas datubāzē datums, piedzinēja vārds, kas apstrādā inkaso līgumu, līguma numurs, vārds, uzvārds, telefona numurs, parāda summa, veiktās iemaksas, atlikusī parāda summa, uzņēmuma, kas nodevis līgumu, juridiskais nosaukums, zīmola nosaukums, personas kods, izsūtītās vēstules termiņš, līguma statuss, statusa paskaidrojums, pēdējās vienošanās datums, līdz kuram ir jāmaksā, piedziņas procesa komentāri, saziņas ar klientu datums, informācija par klienta saistībām pie citiem uzņēmumiem, lietas statuss.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde un Aizņēmēja piekrišana

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību statuss, parādsaistību summa, parādsaistību rašanās datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), valūta, lietas izbeigšanas datums.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde un Aizņēmēja piekrišana

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

AS "Kredītinformācijas Birojs"

Sistēmas pieprasījuma numurs, personas kods, informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem esošajā gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods), informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem iepriekšēja gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods).

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde un Aizdevēja leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja kredītrisku un maksātspēju

Nodošana: Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi vai Aizņēmēja piekrišana

AS "mogo"

Vārds, uzvārds, personas kods, izsniegto patēriņa kredītu skaits, lombarda kredītu skaits (ja ir).

Saņemšana: Aizdevēja leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja kredītrisku un maksātspēju

Nodošana: trešās personas (AS "mogo") leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja, kurš piesakās aizdevumam gan pie Aizdevēja, gan AS "mogo", kredītrisku un maksātspēju5. Informācijas nodošana trešajām personām

Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri apstrādā Aizņēmēja personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

Aizdevējam ir tiesības nodot Aizņēmēja datus šādiem datu saņēmējiem:

 • jebkuram subjektam, kas saistīts ar no kredīta līguma izrietošo pienākumu izpildi (tajā skaitā, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem, u.c.);
 • Aizdevēja mātes uzņēmumam, tā pārvaldes uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no pārvaldības uzņēmuma, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu Aizdevēja pamatkapitālā vai kurā Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Aizņēmēja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Aizdevējs ir iesaistījis kredīta līgumā noteikto Aizdevēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Aizņēmēja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • Aizdevēja piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga Aizdevējs, ciktāl Aizņēmēja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • cedējot no kredīta līguma izrietošos prasījumus trešajām personām;
 • parādvēstures datubāzēm un kredītinformācijas birojiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos;
 • trešajai personai, kas veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Aizņēmēja (tādi kā parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c.);
 • Aizdevēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Aizdevējs ir pienākums izpaust Aizņēmēja personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībsargājošām institūcijām.

Aizdevējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Aizdevēja funkcijas personas datu apstrādātājiem Aizdevējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Aizdevēja drošības standartus.

6. Informācijas glabāšanas vieta

No Aizņēmēja iegūtos datus Aizdevējs nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ). Visa informācija, ko Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam, tiek droši uzglabāta Aizdevēja vai Aizdevēja partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat ja Aizdevējs dara visu, lai aizsargātu Aizņēmēja personas datus, Aizdevējs nevar pilnībā garantēt Aizņēmējam Aizdevējam nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Aizņēmējs. Kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja informāciju, Aizdevējs izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

Aizdevējs nodrošina, ka piekļuve Aizņēmēja personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots ar biznesu saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī to Aizdevēja darbinieku, kas veic attiecīgus drošības pasākumus, pienācīgu apmācību un izglītošanu.

7. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Aizņēmēju saistītā informācija, tai skaitā, Profilā esošā informācija, tiek saglabāta kā pierādījums par Aizņēmēja identitāti, kredīta līguma noslēgšanu, izsniegtajiem kredītiem un to atmaksu un kredīta līguma izpildi, un tiek glabāta līdz brīdim, kad kredīta līgums ir izpildīts, dati vairs nav nepieciešami Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi Aizdevējs glabā Aizņēmēja personas datus vismaz 3 (trīs) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumā noteikto prasības noilguma termiņu. Atsevišķi Aizņēmēja dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz Aizdevēju attiecināmus tiesiskos pienākumus.

Grāmatvedības vajadzībām Aizdevējs uzglabā Aizņēmēja personas datus (tai skaitā, bankas maksājumu izdrukas), kas saistīti ar noslēgto un izpildīto kredīta līgumu, ne mazāk kā 5 gadus no kredīta līguma noslēgšanas dienas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas vajadzībām Aizdevējs uzglabā Aizņēmēja datus saistībā ar Aizņēmēja identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi (ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un visus saziņas datus) ne mazāk kā 5 gadus no kredīta līguma izbeigšanas dienas.

Aizdevējs Piekrišanas informāciju kā pierādījumu par Aizņēmēja sniegto piekrišanu glabā vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

8. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju

8.1. Vispārējā pieeja

Aizdevējs ievēro Aizņēmēja tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Aizdevējs. Kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Aizdevējs izskata Aizņēmēja pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Aizņēmēja pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Aizdevējs nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.

Ja Aizņēmējs vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Aizņēmējs var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakst parakstītu pieprasījumu uz info@vizia.lv;
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039.

Aizņēmēja vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara.

Aizdevējs patur tiesības pieprasīt no Aizņēmēja papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Aizņēmēja datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Aizņēmējs ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Aizņēmēja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Aizdevējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikt rīkoties saskaņā ar pieprasījuma.

8.2. Aizņēmēja īpašo tiesību kopsavilkums.

8.2.1. Piekļuves tiesības

Aizņēmējam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Aizdevējs apstrādā vai neapstrādā Aizņēmēja personas datus, un, ja Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus, pieprasīt iegūt Aizdevējs rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu kopiju.

Aizņēmējam ir tiesības iegūt šādu informāciju:

 • apstrādes mērķi;
 • apstrādātās personas datu kategorijas;
 • datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas;
 • laikposms, cik ilgi dati tiks glabāti (vai kritēriji laikposma noteikšanai);
 • Aizņēmēja tiesības saistībā ar datu apstrādi;
 • pieejamā informācija par datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Aizņēmēja);
 • tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana.

8.2.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs labo Aizņēmēja neprecīzos vai nepareizos personas datus. Aizdevējs arī dod Aizņēmējam iespēju labot savus datus Profilā, tomēr ne visus datus var labot, izmantojot šo veidu. Mums būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

8.2.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt, lai Aizdevējs dzēš Aizņēmēja datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;
 • Aizņēmējs atsauc sniegto piekrišanu;
 • Aizņēmējs iebilst pret apstrādi;
 • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

Aizdevējs patur tiesības noradīt pieprasījumu dzēst Aizņēmēja personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

8.2.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Aizņēmējs ir tiesīgs ieprasīt, lai Aizdevējs ierobežotu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • Aizņēmējs apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Aizdevējs var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Aizņēmējs iebilst pret personas datu dzēšanu, un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Aizdevējs personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Aizņēmējam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Aizņēmējs datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Aizņēmēja leģitīmajiem iemesliem.
 • Aizņēmēja personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus tikai pēc Aizņēmēja piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

8.2.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Aizņēmējs ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu vai kas balstās uz Aizdevējs leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā Aizņēmēja konkrēto situāciju, Aizņēmējs vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētā iemesla dēļ.

8.2.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs pieņem un nosūta Aizņēmēja personas datus Aizņēmējam vai citam datu pārzinim. Aizņēmējs var realizēt šīs tiesības, ciktāl Aizņēmējs ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

Šīs tiesības attiecas arī uz izejas datiem, kurus ir sniedzis Aizņēmējs, kas attiecas uz Aizņēmēja darbību vai izriet no Aizņēmēja novērošanas, piemēram, aktivitāšu vēstures, vietnes lietošanas vēstures. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko Aizdevējs rada, piemēram, Aizņēmēja profiliem, kas radīti, analizējot izejas datus, riska novērtējumu, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu.

8.2.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

Aizņēmējs ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz info@vizia.lv;
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039.

Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Aizņēmējs atsauc savu piekrišanu, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu no Aizdevēja.

8.2.8. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Aizņēmēja personas datiem, Aizņēmējs var vērsties pie Aizdevēja, un Aizdevējs centīsies sniegt Aizņēmējam atbildi vai rast risinājumu Aizņēmēja problēmai. Tomēr, ja Aizņēmējs ir pārliecināts, ka Aizdevējs nevar rast risinājumu, Aizņēmējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē par Aizdevēja veiktajām datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

8.2.9. Tiesības sazināties ar Aizdevēju un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi

Aizņēmējs ir tiesīgs sazināties ar Aizdevēju jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām.

9. Izmaiņas Privātuma politikā

Aizdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā un paziņojot par izmaiņām Profilā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.